กล่องใส่เหรียญ

1
Custom
Orders

กล่องใส่เหรียญ

รหัสสินค้า :
โรงพยาบาลรามาธิบดี

ข้อมูลสินค้า :
งานลูกค้า – กล่องใส่เหรียญ

ขนาด :
6.50 x 7.50 สูง 3.00 ซม.

น้ำหนักสุทธิ 
0.462  กก.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม