กล่อง

 • กล่องอาหาร 425ml. AS313

  กล่องอาหาร 425ml....

 • กล่องอาหาร 425ml. AS313-1

  กล่องอาหาร 425ml....

 • กล่องอาหาร 250ml. AS314

  กล่องอาหาร 250ml....

 • กล่องอาหาร75ml. AS315

  ถ้วยน้ำจิ้ม 75ml....

 • กล่องอาหาร 350ml. AS316

  กล่องอาหาร 350ml....

 • กล่องอาหาร 680ml. AS318

  กล่องอาหาร 680ml....

 • ถ้วยน้ำจิ้ม 35ml. AS317

  ถ้วยน้ำจิ้ม 35ml....

 • กล่องอาหาร 800ml. AC448

  กล่องอาหาร 800ml (ชามซุป)...

 • ถ้วย 5 – 6 ออนซ์ (ฝาฉีก) AC45 – AC450 – AC452

  ถ้วย 5 - 6 ออนซ์ (ฝาฉีก)...

 • แก้วน้ำ 22 oz.

  (English) Plastic cup 22oz....

 • แก้วน้ำ 16oz.

  แก้วน้ำ 16 oz....